top of page
house-rules-icons-260nw-1124013986.jpg

HIŠNI RED

Za goste apartmajev in sob Saša smo pripravili nekaj pravil bivanja. Želimo si da bi se pri nas počutili karseda domače in prijetno s tem pa nebi vplivali na razpoloženje drugih gostov v nastanitvi.

  • Facebook
  • Instagram

PRIHOD GOSTOV

– Prihod je po 12.00 uri, razen ob predhodni najavi v drugem dogovorjenem času z lastnikom.
– Lastnik na podlagi osebnega dokumenta izvede prijavo gosta.
– V apartmaju lahko bivajo le prijavljeni gostje. Za obiske je potrebno obvestiti lastnika.
– Pri prevzemu sobe ali apartmaja z lastnikom preveri opremo in inventar, navedeno na seznamu opreme in inventarja.

Ključe nastanitve imejte vedno s seboj!

ODHOD GOSTOV

– Odhod do 10.00 ure, razen če ni z lastnikom drugače dogovorjeno.
– Pri krajših bivanjih, kot so bila prvotno dogovorjena z rezervacijo, se dnevne cene obračunajo po veljavnem ceniku.
– Ob odhodu gost z lastnikom preveri, če namestitev, oprema in pribor ustrezajo prevzetemu inventarju.
– Gost je dolžan škodo, ki je nastala v času njegovega bivanja na pohištvu, tleh, oknih, vratih, opremi ali na samem objektu in njegovi okolici (npr. vrtu, hodniku…) ustrezno nadomestiti, oziroma povrniti v denarnem znesku pred svojim odhodom.
– Storitve v zvezi z bivanjem gosta in nadomestilo za nastalo škodo plača gost lastniku.
– V primeru predčasnega odhoda, mora svoj odhod najaviti vsaj en dan pred odhodom do 10.00 ure v nasprotnem primeru se zaračuna še en dan bivanja po ceniku.
– Pri odhodu preverite vse prostore za primer pozabljenih stvari.
– V apartmajih ne puščajte nobene hrane, smeti in odpadkov, hladilnik naj bo ugasnjen. Posoda naj bo nujno pomita, osušena in zložena v omarice.

ODPOVEDI IN SPREMEMBE

Vsako spremembo, odpoved in zahtevo za povračilo plačila nastanitve je potrebno pisno posredovati preko elektronske pošte.

Odpovedni roki:

  • 30 dni do 15 dni pred prihodom - gost plača 20 EUR za administrativne stroške

  • 14 dni do 8 dni pred prihodom – gost plača 50% cene rezervacije

  • od 7 dni do 1 dni pred prihodom – se vplačane akontacije ne vrača

V primeru predčasnega odhoda se preostali dnevi rezervacije plačajo v celoti.

Za nekatere primere odpovedi rezervacije veljajo drugačni pogoji za povračilo akontacije (npr. bolezen, višja sila,…).

Izguba ključev nastanitve se zaračuna 50€. 

REZERVACIJSKI POGOJI

Ob pismeni potrditvi rezervacije je potrebno vplačilo 30 % celotnega zneska predvidenega bivanja. Način plačila je možen v gotovini, z nakazilom ali s kreditno kartico.

Rezervacija je zagotovljena po prejetem plačilu akontacije in pismenem potrdilu s strani najemodajalca.

Za nekatere primere najema ali rezervacije, se lahko dogovorijo in veljajo drugačni pogoji bivanja, kot so navedeni v teh splošnih obvestilih in pogojih bivanja.

Prenočevanje gostov, ki v sobi ali apartmaju niso prijavljeni in za bivanje niso plačali, ni dovoljeno.

REKLAMACIJE IN PRITOŽBE

Gost mora nepravilnosti, oziroma pomanjkljivosti grajati na kraju samem pri lastniku namestitev v istem dnevu, ko ugotovi nepravilnost.

V primeru, da bi bila po vsebini sodeč reklamacija lahko rešena na kraju samem (npr. pomanjkanje čistoče, opreme, lege,…), gost pa o nepravilnostih ni obvestil zgoraj navedenih oseb, se šteje, da se je gost s tako opravljeno storitvijo strinjal.

Pisno reklamacijo lahko gost vloži najkasneje v roku osmih dni po končanem bivanju. Reklamacija mora biti utemeljena, z ustreznimi dokazi ali potrdilom, poslana na naslov lastnika nastanitve.

SPLOŠNO

– Med vašo odsotnostjo naj bodo vrata apartmaja zaklenjena, okna zaprta, razsvetljava in vse električne naprave ( TV, štedilnik ) izključite in zaprite vodo.
– Za vklop ogrevanja se pozanimajte pri lastnici

- Prosimo, da po nepotrebnem ne trošite tople vode in da brisač ne zavržete že po prvi uporabi.
– V apartmajih in sobah je prepovedano kajenje.
– Prosimo, da ločujete odpadke.
– Najemodajalec ne prevzema nikakršne odgovornosti za denar, nakit, vrednostne papirje in ostale predmete, ki jih gosti hranijo v apartmaju in avtomobilih.

- Gostom je na voljo brezplačno parkirišče. Lastnik ne prevzema odgovornosti za varnost vozil, kakršno koli škodo na vozilih ali predmetih, shranjenih v vozilih.
– Lastnik objekta ima pravico v odsotnosti gosta, v posebnih okoliščinah, vstopiti v apartma zaradi preprečevanja nastanka morebitne škode ali nevarnosti.
– S svojim ravnanjem ne motite reda, miru in spoštujte navedena pravila, še zlasti v nočnih urah (od 22.00 do 06.00) in v času popoldanskega počitka (od 15.00 do 17.00). Upoštevajte obzirnost do sosedov.
– V primeru neupoštevanja pravil hišnega reda ima lastnik pravico gostu odpovedati nadaljnje bivanje v apartmaju, brez povrnitve stroškov najema.
– V primeru neustrezne opreme, ki ne sodi v sobo ali apartma, naj se gost dogovori z lastnikom o načinu in stroških hrambe.

Pisno reklamacijo lahko gost vloži najkasneje v roku osmih dni po končanem bivanju. Reklamacija mora biti utemeljena, z ustreznimi dokazi ali potrdilom, poslana na naslov lastnika nastanitve.

Spoštovani gosti!

Želimo vam prijetno bivanje in uresničitev vaših želja in načrtov, zaradi katerih ste ali boste prišli v naš Podčetrtek! Za dodatna vprašanja in informacije smo vam vedno na voljo.

Saša 

Kontakt

Če na vaša vprašanja nismo odgovorili ali bi se radi prepričali o določeni zadevi nam pišite

070 690 161

bottom of page