top of page

ENERGETSKA SANACIJA

Za energetsko sanacijo smo se odločili, saj želimo zmanjšati stroške poslovanja z uvajanjem ukrepov snovne in energetske učinkovitosti ter večje rabe obnovljivih virov. S tem želimo povečati konkurenčnost našega podjetja ter zmanjšati zaostanek na področju turizma za bolj razvitimi regijami.

Ker nam je mar za okolje, bomo s to sanacijo tudi zmanjšali vpliv na okolje (zmanjšanje porabe energije, porabe vode na nočitev, zmanjšanje količine odpadkov). Po koncu operacije bomo pridobili uveljavljen okoljski certifikat za turistične namene.

Ponosno objavljamo novico: pridobili smo okoljski/trajnostni znak Green Key – za namestitve.

Vodstvo in zaposleni v Apartmajih in sobah Saša smo že pred časom sprejeli odločitev, da svojo obstoječo ZELENO POLITIKO nadgradimo, jo tudi formalno umestimo v svoje poslovanje ter preko mednarodnih standardov preverimo svoje trajnostno naravnano delovanje, in sicer na način, da izvedemo oz. se preverimo skozi postopek certificiranja za pridobitev trajnostnega certifikata GREEN KEY/ZELENI KLJUČ – za namestitve.

Za Zeleni ključ, smo se je odločili iz razloga, ker navedeni okoljski/trajnostni znak predstavlja vodilni standard odličnosti na področju okoljske odgovornosti in trajnostnega delovanja v turistični industriji. Ta prestižni okoljski znak pomeni zavezanost podjetij, da v certificiranih obratih spoštujejo stroge kriterije, ki jih je določila Mednarodna fundacija za okoljsko vzgojo (FEE). Okoljski/trajnostni znak Zeleni ključ zagotavlja vsem gostom, da z izbiro certificiranega turističnega obrata neposredno pripomorejo k varovanju okolja. S tem, ko smo v našem obratu pridobili omenjeni znak, smo se tudi zavezali, da bomo enako kot drugi nosilci znaka, vzdrževali visoke okoljske/trajnostne standarde, kar bomo dokazovali z zahtevano dokumentacijo oz. skozi kontrolne preglede.

 

Program Zeleni ključ velik poudarek namenja obveščanju/ozaveščanju in vključevanju obiskovalcev in vseh drugih deležnikov v trajnostne in okolju prijaznejše ukrepe, ki jih bomo v obratu od pridobitve znaka dalje, še bolj aktivno in zavzeti izvajali. Zagotavljamo tudi, da bo naše osebje dobro obveščeno in primerno usposobljeno na področju okolju prijaznih in trajnostnih praks in da bomo skupaj nenehno iskali nove - trajnostne - načine poslovanja in uporabe tehnologije, z namenom, da bi se z zmanjšanjem porabe virov oz. odgovornim ravnanjem  viri, zmanjšali vpliv na okolje ter stroške poslovanja.

V postopku pridobitve znaka smo podpisali tudi Zeleno politiko – Zelena shema slovenskega turizma (ZSST) ter izpolnili kriterije Green Key za namestitve, ki pokrivajo 13 področij, in sicer

 1. OKOLJSKO UPRAVLJANJE,

 2. VKLJUČENOST OSEBJA,

 3. INFORMIRANJE GOSTOV,

 4. VODA,

 5. PRANJE IN ČIŠČENJE,

 6. ODPADKI,

 7. ENERGIJA,

 8. HRANA IN PIJAČA,

 9. NOTRANJE OKOLJE,

 10. ZELENE POVRŠINE,

 11. KORPORATIVNA DRUŽBENA ODGOVORNOST,

 12.  AKTIVNOSTI V NARAVI,

 13.  ADMINISTRACIJA

ZELENI KLJUČ

bottom of page